PřihlášeníKlinická homeopatie v praxi lékaře

Klinická homeopatie v praxi lékaře

Hlavním předpokladem je holistické chápání jednoty nemoci. Jednak jako souvislého procesu včetně celé osobní i rodinné zátěže, jednak jako tzv. totality symptomů každé nemoci v jejich vzájemné provázanosti.

Vezměme jako příklad jednoduchý novorozenecký ekzém. Všichni víme, že kůže je mimo jiné také vylučovací orgán. Tedy projevy ekzému na kůži jsou z hlediska homeopatické strategie součástí eliminačního procesu. Pokud se jedná o jinak zdravého jedince, je to velice efektivní způsob, jak se může organismus zbavit zátěže. Kůže je totiž autonomní orgán do značné míry nezávislý na energetice celého organismu.

Tento způsob obranné reakce těla v homeopatii nazýváme psorický. Je to historický termín používaný již Hahnemannem. V praxi jim označujeme situaci, kdy má pacient ještě dosti obranných sil a vykazuje tedy hodně symptomů, které jsou funkční a reverzibilní. Obecně platí: Čím méně celkové energie, tím méně zevních projevů /maligní a autonomní procesy probíhají dlouho skrytě/. U tohoto psorického způsobu reakce jsou tedy symptomy jasně vyjádřeny, celkový stav není postižen, a proto z hlediska homeopatické strategie je chybou tyto projevy potlačovat.

Homeopatie je naopak využívá k nalezení přesného léku podle základní homeopatické poučky: “ podobné léčí podobné“ . Tedy látka, která v experimentu daný symptom vyvolá, vyléčí stejný symptom u nemocného. V homeopatické Materii medice najdeme např. lék ARSENICUM ALBUM s následnými přesně popsanými projevy na kůži:

  • lichenifikovaná suchá kůže s jemnou deskvamací jako rýžový prach nebo slupky otrub
  • někdy až aspekt „sloní kůže“: suchá, tlustá, kartonovitá nebo pergamenovitá, která obtížně tvoří kožní řasu
  • z celkového hlediska tendence k zimomřivosti, astenii, charakteristická modalita: svědění zlepšené teplem

Pokud podáme tento lék v homeopatickém infinitezimálním ředění 15 CH dítěti s takto se projevujícím nekomplikovaným novorozeneckým ekzémem, působíme ve směru obranných sil organismu. Podpoříme eliminační proces, který je většinou vrcholkem ledovce hlubší zátěže /hormonální antikoncepce před početím, pozitivní rodinná anamnéza/ a ekzém během několika dnů bez dalších zásahů vymizí. Recidivy jsou méně časté než při klasickém léčení. Bývají většinou v souvislosti s dalšími zátěžemi /očkování, infekty apod./ a je výhodné je opět včas léčit podle homeopatické strategie výběrem homeopatického léku podle aktuálních symptomů. V homeopatii platí: když se změní symptomy, je potřeba změnit lék.

Takto vedená léčba je prevencí hlubší zátěže imunitního systému, v našem případě tzv. dermorespiračního syndromu. Oproti tomu násilné potlačování těchto psorických projevů vede postupně k oslabování eliminačních funkcí a přechodu do hlubšího stupně regulace obranných sil, kterému v homeopatii už od dob Hahnemanna říkáme sykotický.

Sykotický způsob reakce v klinické praxi znamená zátěž lymfy, mezenchymu, vaziva, plíživý vývoj, chronické katary, nedokonalou rekonvalescenci, různé poruchy regulace metabolismu, neurotizaci, tvorbu benigních tumorů apod. Je podkladem rozvoje degenerativních nemocí a příčinou deregulace imunitního systému.

Samozřejmě pokud se bude jednat o komplikovaný atopický terén, nebude situace tak jednoduchá. I zde je ovšem homeopatie účinná. Léčení podle homeopatické strategie je pak delší proces v čase s využitím terénních léků, léků citlivého typu a léků drenážních, předepisovaných vždy na základě zhodnocení všech lokálních projevů a celkového stavu, podle potřeby i v kombinaci s léky klasickými a nezbytnou dietou.

MUDr. Hana Váňová

---

O autorce:
MUDr. Hana Váňová je zakladatelkou HLA a do roku 2015 byla předsedkyní Rady Homeopatické lékařské asociace. Je členkou Mezinárodní rady pro klinickou homeopatii Conseil dorientation CEDH se sídlem v Paříži, lektorkou Mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH a v neposlední řadě praktickou lékařkou - homeopatkou v Litovli. Homeopatii praktikuje již více než 20 let a svou lékařskou praxi ani běžný život si bez ní neumí představit. Pro HLA je Hana Váňová klíčovou osobou, bez níž by HLA nebyla taková, jaká je.

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde