PřihlášeníHomeopatie DNES

Homeopatie DNES

Homeopatická léčba je ve skutečnosti léčbou individuálního terénu. Homeopatie je metoda čistě objektivní, čistě klinická. 

Spočívá v porovnání dvou reakčních symptomatických obrazů:

  1. oblast experimentální patogeneze jednotlivých látek popsané v Materia medica homeopatica
  2. oblast úplného klinického pozorování nemocného, ve kterém se spojuje klasická semiologie /nauka o příznacích/ se semiologií homeopatickou

Homeopatická semiologie tak nenahrazuje semiologii klasickou, vedoucí k diagnóze. Doplňuje ji však různými odstíny, které jsou specifické po každého nemocného a které vedou k diagnóze homeopatického léku.

To dohromady dává holistický přístup. Většina pacientů, kteří dobře odpovídají obrazu určitého homeopatického léku má společné mentální symptomy a generálie (tj. pocity, modality a doprovodné příznaky). Tyto jsou tedy nejdůležitější a můžeme je nazvat centrální narušení. Po něm následují změny v různých orgánových systémech v závislosti na individuálních patologických tendencích každého jednotlivce. Patologie obrůstá centrální narušení jako výhonek hůlku. Homeopatie je metoda somatopsychická.

Úkolem homeopatie je odstranit centrální narušení /ideálně ještě dříve než se projeví/, tj. chybu v programu „biocomputeru“ těla.

Tak by se v budoucnosti homeopatie mohla stát součástí preventivní medicíny. Ale k tomu je potřeba ještě mnoho vykonat.

Bohužel v průběhu času získala homeopatie i mnoho silných nánosů esoterismu a dogmatismu. Jedním z lékařů, který se zasloužil o to, aby znovu nalezla lékařský tvůrčí přístup, byl nedávno zesnulý Denis Démarque. Ten v závěru své knihy Homeopatie – experimentální medicína píše:

„Pro homeopatický laboratorní výzkum se tak otevírají různé cesty, jež poskytují obrovské možnosti. Homeopatie není medicína jediné zkušenosti, jakou je experiment na člověku. Tato metoda umožňuje zužitkování všech zkušeností. Hahnemannův experimentální génius se shoduje s géniem Clauda Bérnarda. Jejich myšlení je jistým způsobem v rovnováze. Budoucnost homeopatického výzkumu brzy splyne s výzkumy klasické medicíny.“

Ideální by bylo, aby každý lékař znal homeopatii. Pochopil její principy, možnosti i limity a uměl ji začlenit do své lékařské praxe. Přineslo by to všeobecné obohacení medicínského uvažování i terapeutických možností. Homeopatie jako metoda somatopsychická je opravdu komplexní. Každý symptom i (laboratorní nález) je vyjádřením celkové reakce nemocného v jeho jednotě. Správně vybraný homeopatický lék stabilizuje pacienty, jak na úrovni tělesné, včetně úpravy biochemických parametrů, tak i na úrovni psychické.

MUDr. Hana Váňová

---

O autorce:
MUDr. Hana Váňová je zakladatelkou HLA a do roku 2015 byla předsedkyní Rady Homeopatické lékařské asociace. Je členkou Mezinárodní rady pro klinickou homeopatii Conseil dorientation CEDH se sídlem v Paříži, lektorkou Mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH a v neposlední řadě praktickou lékařkou - homeopatkou v Litovli. Homeopatii praktikuje již více než 20 let a svou lékařskou praxi ani běžný život si bez ní neumí představit. Pro HLA je Hana Váňová klíčovou osobou, bez níž by HLA nebyla taková, jaká je.

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde