PřihlášeníJe homeopatie vědecká?

Je homeopatie vědecká?

Všichni chceme, aby medicína byla vědecká. Nesmíme ale zapomínat, že věda je lidský subsystém, který se neustále vyvíjí, odhalující karty, které na stůl položil někdo jiný. Zdánlivým paradoxem je, že fyzikové zabývající se hmotou na nejexaktnější úrovni, dospěli k závěrům, že všechny fyzikální procesy jsou zcela závislé na aspektech inteligence sjednoceného pole. Dokazují, že veškeré hmotné věci pocházejí z informací a energie. Tyto impulsy energie a informací nejsou hmotné, ač z nich vzniká vše, co považujeme za hmotu.

Tak moderní věda dává odpověď na dávnou filosofickou otázku, že myšlenka, inteligence /duch našich předků/ je primárním energetickým a informačním impulsem, záměrem.

IN-FORMACE /“formování zevnitř“/ dokáže měnit strukturu hmoty. Jak přesně tomu odpovídá starý výrok Sartiéra, že „funkce tvoří orgán“.

Myšlenka je tedy objektivní realita.

Součástí vědy byla odnepaměti filosofie. Dnes často ztrácíme kontexty i tím, že jsme vytěsnili filosofii ze života, z vědy i z medicíny. Nepřemýšlíme tolik o souvislostech, není čas. Zdá se ale, že komplexnost současných problémů světa i komplikovaných medicínských syndromů nás k tomu dovede.

Filosofie je věda vlastní všem lidem, věda propojující všechny vědecké disciplíny. Není, jak se mnozí domnívají, samoúčelná. Má spoustu praktických aplikací. Filosofie je slovo z řečtiny a lze jej přeložit jako „láska k moudrosti“. A najděte mi člověka, natož lékaře, který by nechtěl být moudrý!

Ve filosofii máme 2 základní přístupy – logický a analogický:

Logika je přesně definovaná Aristotelem třemi principy: identita, neprotikladnost a vyloučení třetí možnosti. Je deterministická, překonána teorií kvantové mechaniky. Není použitelná pro vysvětlení homeopatie.

Analogie je způsob myšlení, známý už od Herma Trismegista, propojující vztahy mezi přírodou /vesmírem/ a člověkem. Je to filosofie protikladů. Nepracuje s termíny černá a bílá, ale vkládá třetí možnost. Pracuje se symboly. /W. Heisenberg: „Analogie prostřednictvím symbolu přesněji vyjadřuje skutečnost než detailní slovní vyjádření.“/

Je podstatou kvantové fyziky, jejímiž aplikacemi jsou všechny dnešní moderní technologie a jejíž principy jsou kompatibilní s vědeckou homeopatií.

Kdo chce pochopit principy homeopatie, musí přinutit mozek k analogické funkci.

Přesto zůstává faktem, že přesný mechanismus účinku homeopatického léku není znám. Je to však spíše problém pro vědce než pro lékaře.

Tak jako přijetí kvantové fyziky a jejich výdobytků nezrušilo úplně platnost Newtonových zákonů, ale přesněji vymezilo podmínky jejich platnosti, tak analogicky přijetí homeopatie jako součásti medicíny, neruší poznatky a přístupy jiných medicínských oborů, ale obohacuje je o nové možnosti.

MUDr. Hana Váňová

---

O autorce:
MUDr. Hana Váňová je zakladatelkou HLA a do roku 2015 byla předsedkyní Rady Homeopatické lékařské asociace. Je členkou Mezinárodní rady pro klinickou homeopatii Conseil dorientation CEDH se sídlem v Paříži, lektorkou Mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH a v neposlední řadě praktickou lékařkou - homeopatkou v Litovli. Homeopatii praktikuje již více než 20 let a svou lékařskou praxi ani běžný život si bez ní neumí představit. Pro HLA je Hana Váňová klíčovou osobou, bez níž by HLA nebyla taková, jaká je.

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde