PřihlášeníO klinické homeopatii

O klinické homeopatii

Snad není příliš odvážné tvrzení, že medicína je jen jedna. Homeopatie je metoda volby, v případech kdy je potřeba povzbudit vlastní obranyschopnost těla. Pokud je situace kritická nebo obranné síly vyčerpány, musí lékař samozřejmě využít všechny prostředky moderní medicíny s ohledem na starou Hippokratovu přísahu „PRIMUM NON NOCERE“.

Problém je v míře a správném rozlišování. Plnou kompetenci tedy musí mít lékař na podkladě vyšetření a stanovení správné diagnózy.

Klinická homeopatie jako součást medicíny je založena na hlubším pochopení patofyziologických souvislostí na jedné straně a zohlednění psychických faktorů ovlivňujících všechny pochody v těle, na straně druhé.

Medicína si od svého vzniku klade za úkol bojovat s nemocemi a starat se o zdraví. V posledních letech převládal i v medicíně boj nad prevencí. Položme si otázku, zda je to vždy správné a adekvátně účinné. Bylo vynalezeno tisíce a tisíce nových léků, ale nezdá se, že by lidstvo jako celek bylo zdravější. Přesto, že mnohé nemoci vymizely, nové jsou stále komplikovanější. Proč?

Akutní medicína udělala v poslední době obrovský pokrok. Můžeme totéž říci i o léčení chronických nemocí? Proč narůstá výskyt chronického únavového syndromu, alergií, autoimunních nemocí, metabolického syndromu a podobných diagnóz? Proč jsou všechny tyto nemoci tak komplexní? Nesouvisí to nějak s filosofií naší civilizace i s filosofií naší současné medicíny?

Z praxe všichni víme, že léčit zlomenou nohu je často jednodušší, než léčit zlomenou duši. Proč tedy léčení těla a zkoumání tělesných procesů věnujeme více úsilí než rozboru, pochopení a odstraňování psychických příčin? Je to tak vždy správně?

Kvantová fyzika už přece dávno dokázala, že nejdůležitější jsou ty procesy, které se v normálním měřítku neprojevují. Proč tyto vědecké poznatky dosud plně nevyužíváme i v medicíně? Prevence jen na úrovni těla nemůže být plně účinná, jsou-li stále stejné programové vzorce, které tělo řídí.

Proto je dosud účinná prevence spíše teoretická než praktická záležitost.

MUDr. Hana Váňová

---

O autorce:
MUDr. Hana Váňová je zakladatelkou HLA a do roku 2015 byla předsedkyní Rady Homeopatické lékařské asociace. Je členkou Mezinárodní rady pro klinickou homeopatii Conseil dorientation CEDH se sídlem v Paříži, lektorkou Mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH a v neposlední řadě praktickou lékařkou - homeopatkou v Litovli. Homeopatii praktikuje již více než 20 let a svou lékařskou praxi ani běžný život si bez ní neumí představit. Pro HLA je Hana Váňová klíčovou osobou, bez níž by HLA nebyla taková, jaká je.

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde