PřihlášeníZákladní pojmy užívané v homeopatii

Základní pojmy užívané v homeopatii

Seznam základních homeopatických pojmů, se kterými se můžete setkat na webu HLA i v našich tištěných materiálech.

Akutní nemoc

 • rychle probíhající patologický proces, který vede rychleji či pomaleji k úzdravě, vždy ale v přiměřeném čase (definice z knihy „Chronické nemoci“)

Alopatie

 • konvenční medicína, léčebný postup, který není založen na Zákonu podobnosti

Centesimální ředění (označení C)

 • viz Potenciace, využívá se ředění v poměru 1:100

Decimální ředění (D)

 • viz Potenciace, využívá se ředění v poměru 1:10

Etiologie

 • příčina choroby či stavu nemocného, jeden z aspektů výběru homeopatického léku

Homeopatický lék

 • lék připravený podle homeopatického lékopisu a předepisovaný podle zákona podobnosti. Výchozí substance pro výrobu homeopatického léku pochází z minerální, rostlinné či animální říše, a také z původců či produktů nemocí.

Homeopatie

 • léčebný postup objevený a definovaný dr. Samuelem Hahnemannem (1755 - 1843). Předpis léku je založen na Zákonu podobnosti a spočívá v podání minimální dávky příslušného (potencovaného) léku.

Chronická nemoc

 • nemoc, často s nepostřehnutelným začátkem, která dynamicky a postupně vychyluje živý organismus ze stavu zdraví

Chronický způsob reakce

 • viz Chronická nemoc – vývoj nemoci či nemocí v průběhu času u konkrétního nemocného

Individualizace

 • výběr příznaků, které charakterizují nemoc konkrétního pacienta

Infinitezimální

 • nekonečně malý, přeneseně homeopaticky ředěný, dynamizovaný

Infinitezimální dávka

 • nejmenší dávka s kvalitním léčebným efektem bez nežádoucích vedlejších účinku, kdy je výchozí substance zředěna za hranici tzv. Avogadrova čísla

Klinická homeopatie

 • léčebná metoda zohledňující patofyziologické a psychosomatické kontexty nemoci a nemocného

Konstituce

 • souhrn fyzických a psychologických charakteristik jedince, včetně jeho reakcí na podněty vnějšího prostředí či okolnosti každodenního života

Materia medica

 • soubor známých informací o účincích homeopatických léků a jejich léčebném využití, většinou v knižní podobě

Modalita

 • okolnost, která vede ke zlepšení či zhoršení klinického příznaku nemocného

Monokomponentní homeopatický lék

 • homeopatický lék vyrobený z jediné výchozí substance

Obraz homeopatického léku

 • soubor informací o účincích homeopatického léku na fyzické, psychické i emocionální rovině. Zdrojem obrazu homeopatického léku jsou informace o toxikologických vlastnostech výchozí substance, informace ze Zkoušky léku a znalosti o klinickém použití daného léku.

Organon léčebného umění

 • základní dílo dr. Samuela Hahnemanna (1755 - 1843) shrnující základní principy homeopatické léčby, první vydání v roce 1810

Patogeneze

 • viz Obraz homeopatického léku

Polychrest

 • v praxi velmi často používaný homeopatický lék, lék který má velké množství příznaků

Polykompozitní homeopatický lék (též polykomponent)

 • homeopatický lék složený z více monokomponentních homeopatických léků. Většinou se používají k léčbě určitých nemocí (chřipka atp.), nejsou předepisovány na základě Zákona podobnosti

Potence (ředění)

 • stupeň potenciace homeopatického léku, počet opakování jednoho kroku Potenciace

Potenciace (dynamizace)

 • postup výroby homeopatického léku, který spočívá v postupném ředění a protřepávání roztoku výchozí substance

Repertorizace

 • výběr homeopatického léku s pomocí Repertoria

Repertorium

 • seznam klinických příznaků a jim odpovídajících homeopatických léků

Zákon podobnosti

 • základní princip homeopatie. Látka, která je schopna při experimentu na zdravém jedinci vyprodukovat určitý soubor příznaků (nemoci), je schopna léčit podobný soubor příznaků (nemoci) u nemocného jedince a to při použití infinitezimální dávky.

Zkouška léku

 • definovaný postup, na jehož základě se zjišťují účinky zvolené substance na zdravých dobrovolnících, součást obrazu léku

 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde