PřihlášeníECH - European Committee for Homeopathy

ECH - European Committee for Homeopathy

ECH (European Commitee for Homeopathy) je členem CAM interest group, což je neformální uskupení členů Evropského parlamentu se zájmem o komplementární a alternativní medicínu. Toto uskupení pravidelně jedná na půdě Evropského parlamentu.

ECH spolupracuje s ECPM (European Council of Doctors for Plurality in Medicine, ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques) a IVAA (International Federation of Anthroposophic Medical Associations). Krom toho má ECH i pacientskou sekci, která zastřešuje či spolupracuje s organizacemi homeopatických pacientů v celé Evropě (European Fedartion of Homeopathic patients´ Associations – EFHPA).

ECH se účastní opakovaně konferencí o CAM na půdě Evropského parlamentu.
ECH je členem Helath medical forum při GC SANCO, tedy Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele.
ECH pořádá či podporuje i politické akce jako jsou například Mezinárodní homeopatické dny (proběhly v Turecku, Chorvatsku či Slovinsku) a mnoho dalších aktivit.

Hlavní cíle ECH jsou:

  • podpora vědeckého rozvoje homeopatie
  • zajištění vysokého standartu homeopatického vzdělávání, výcviku i praxe
  • sjednocení profesních standartů v Evropě
  • integrace vysoce kvalitní homeopatické péče do systému zdravotnictví v Evropě

Výhody členství v ECH:

  • Členství v organizaci zastřešující většinu lékařských homeopatických asociací v Evropě
  • Členství v organizaci, která je hybnou silou lékařské homeopatie v Evropě
  • Diplom homeopatické terapie, který je platný v celé EU (první studenti se předpokládají ve školním roce 2017/18). Nicméně pokud bude akreditovaná škola, můžeme tento diplom vydat a uznat vzdělání zpětně – lektoři, aktivní homeopaté, kteří jezdí na semináře)
  • ECH může podpořit HLA i v jednání se státní správou, v akcích pro veřejnost – prezentace homeopatie i ECH samotné
  • HLA může získat i lepší pozici pro vyjednávání se státní správou a oborovými organizacemi, lékařskou či farmaceutickou komorou

Informace o ECH a členství HLA v ECH

V roce 2014 se HLA stala přidruženou organizací ECH. Na Valné hromadě HLA v roce 2014, která se konala v rámci Jarního setkání v Počátkách, bylo odhlasováno a schváleno zahájení jednání pro získání plného členství v ECH, které nakonec HLA získala v roce 2015. Členství HLA v této významné organizaci vnímá Rada HLA jako důležitý krok pro posílení postavení lékařské homeopatie v ČR. A to zejména v současné době, kdy ve více evropských státech probíhá mediální kampaň k diskreditaci homeopatie a na půdě Parlamentu ČR již též proběhlo první kolo jednání ohledně legislativního rámce homeopatické péče.

Web partnera ECH: http://www.homeopathyeurope.org

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde