PřihlášeníMUDr. Mgr. Jana Sudková

MUDr. Mgr. Jana Sudková

Narodila jsem se v Praze v roce 1965. Po gymnáziu s přírodovědeckým zaměřením jsem studovala lékařství na Fakultě dětského lékařství University Karlovy v Praze. Toto studium jsem ukončila promocí v roce 1990.

Od roku 1990 jsem 6 let pracovala jako sekundární lékař na Dětské klinice v Ústí nad Labem. Velkou část tohoto období jsem se specializovala na novorozeneckou problematiku. Atestovala jsem v oboru pediatrie v roce 1996.

V této době jsem si ještě rozšířila vzdělání studiem psychologie na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze, kde jsem promovala v roce 1997 a získala tak titul Mgr.

Od roku 1997 pracuji jako praktický lékař pro děti a dorost. Mám samostatnou soukromou praxi s cca 950 klienty ve dvou malých městech na severu Čech.

Dlouhodobě jsem byla zaujata komplexním pojetím léčby u svých dětských pacietnů, ať už ve smyslu psychosomatického nebo klinicko psychologického přístupu, zejména behaviorálního zaměření.

Později jsem se setkala s homeopatií, kterou jsem začala systematicky studovat v CEDH škole v Praze. Studium jsem úspěšně ukončila v roce 2008. Od té doby jsem členkou HLA a aktivně se účastním homeopatického dění v České republice. Homeopatickou tématiku jsem přednášela na Kongresu primární péče v Praze v roce 2019 a na okresních setkáních lékařů a farmaceutů.

V posledních letech se věnuji okrajově studiu TČM a akupunktuře/kurz ILF Praha 2018/.

Dlouhodobě také pracuji ve Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a jsem členem Odborné společnosti PLD JEP.

Znalosti z psychologie a pediatrie jsem uplatnila při spolupráci s Komplexním centrem péče o děti Demosthenes v Ústí nad Labem, kde jsem byla téměř 20 let členem týmu rané péče.

 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde