PřihlášeníMUDr. Svatava Žalmanová

MUDr. Svatava Žalmanová

Jmenuji se Svatava Žalmanová, nar. 25.2.1972 v Brně.

Po studiích na LF MU Brno jsem nastoupila na Gynekologicko – porodnickou kliniku FN Brno, pracoviště Bohunice. Postupným sloučením původních tří klinik do jednoho pracoviště jsem pracovala také na pracovišti Obilní Trh v Brně zvaném Porodnice na Obilňáku.

Na těchto klinických pracovištích jsem získala postupně dovednosti a znalosti, které mi umožnily pochopit komplexnost celého oboru.

V průběhu medicínského života po získání I. atestace v oboru gynekologie a porodnictví na jaře 1999 jsem byla nasměrována do tehdy méně populárního podoboru – urogynekologie. Překvapivě jsem tak objevila zajímavou a perspektivní oblast péče o ženu.

Součástí klinického života a také přípravy na další atestace byl výcvik a pak samostatné provádění jednoduchých a posléze i složitějších operačních výkonů. Jako každý gynekolog a porodník na tomto pracovišti jsem musela zvládnout nejen vedení komplikovaných porodů, císařské řezy, ale i břišní a vaginální operační techniky, laparoskopie, atp.

V období okolo získání II. atestace koncem roku 2003 se rozběhlo několik publikačních aktivit, kterými se mohu jemně prezentovat.

Účastí na náročném projektu multiplikace lidských zdrojů však byly moje publikační aktivity zmrazeny a rozhodla jsem se z kliniky přejít do lépe predikovatelných vod soukromého sektoru.

Nyní se věnuji péči o ženy v ambulanci Centra ambulantní gynekologie a primární péče v Brně.

Roku 2011 jsem získala specializovaný certifikát o zvláštní odborné způsobilosti v oboru urogynekologie, což mi umožňuje samostatně řešit řadu potíží u svých pacientek. Některé operační výkony mohu provádět i na operačním sále Centra, kde působím, a to vše v režimu tzv. one-day-surgery, jednodenní operativy.

Přístup ke svým pacientkám volím spíše celostní, mám ráda i alternativní přístupy, účast fyzioterapie na řešení gynekologických potíží a v neposlední řadě spoluzodpovědnost každé pacientky za svůj zdravotní stav.

Mám ráda smysluplné novinky v oboru a stále se učím nové věci.

Jsem členkou řady odborných společností, z nichž bych zdůraznila ČGPS, UGS, HLA, SMOS. Podílím se na výuce porodních asistentek, aktivně přednáším a účastním se odborných akcí v rámci ČR, příležitostně i v zahraničí. 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde