PřihlášeníHomeopatie je levná a účinná

Homeopatie je levná a účinná

Nezávislý institut analyzoval data 15 700 pojištěnců německé zdravotní pojišťovny SECURVITA.

Švýcarští výzkumníci právě vydali práci o datech více než 15 700 pojištěnců německé zdravotní pojišťovny SECURVITA, kteří byli léčeni homeopaticky alespoň v posledních třech letech. Údaje byly srovnány se stejně velkou kontrolní skupinou, která nebyla léčena homeopaticky, nýbrž pouze běžnou konvenční léčbou.

Výzkumná práce právě publikovaná na webové stránce zdravotní pojišťovny SECURVITA zjistila, že ti, kdo měli homeopatickou péči, jsou na tom mnohem lépe a potřebovali méně konvenčních léků než ti, kdo se homeopatií neléčí. To se týká dětí a dospělých trpících celou řadou patologických problémů (link z prvních slov tohoto odstavce vede na článek ve formátu pdf v němčině).

Výzkumníci svou prací zdůraznili, jak je homeopatická léčba důležitým a účinným doplňkem konvenční léčby.

V denní péči vykazuje homeopatie skutečně jasný pozitivní léčebný efekt a lepší poměr nákladů vůči přínosům u vybraných nemocí, než je tomu u čistě konvenční léčby.

To je doloženo dlouhodobou studií péče, která vyhodnotila data 15 700 pojištěnců, kteří byli pravidelně léčeni po dobu alespoň tří let homeopatickými lékaři na zdravotní pojišťovnu. Studie ukázala, že skupina uživatelů homeopatik měla nad srovnávací skupinou konvenčně léčených zdravotní výhody z hlediska ekonomicky důležitých parametrů, jako jsou pobyty v nemocnici, užívání léků a počet dnů nemoci.

Získané výsledky byly zejména viditelné ve skupině malých dětí od narození: s homeopatickou léčbou za dobu tříletého trvání studie klesl počet malých dětí léčených antibiotiky o 16,7 % , zatímco v kontrolní skupině tento počet vzrostl o 73,9 %.

Homeopatická léčba měla ve srovnání s kontrolní skupinou přínos zejména u malých děti s alergiemi, neurodermatitidou a astmatem.

Jasně pozitivní účinky byly zjištěny rovněž u dospělých pacientů z hlediska poklesu úmrtnosti a s tím spojeným zlepšením kvality života. Například užívání léků na bolest pacienty s rakovinou i dalšími pacienty během homeopatické léčby kleslo, zatímco ve srovnávací skupině vzrostlo.

Analýza údajů z nemocnic také ukázala výhody homeopatické léčby: například počet hospitalizací dospělých s depresí klesl během homeopatické léčby o 9,8 %. Ve srovnání s tím vzrostly hospitalizace v konvenčně léčené kontrolní skupině o téměř 32,6 % .

To bylo potvrzeno vývojem počtu dnů pracovní neschopnosti zapříčiněných depresí, což je ekonomicky velmi relevantní. Doba pracovní neschopnosti klesla během homeopatické léčby o 16,8 %, délka absence pacientů léčených výhradně konvenčními léky vzrostla o 17,3 %.

Studie byla provedena pro zdravotní pojišťovnu Securvita nezávislým analytickým institutem Leipzig Health Forum, který se specializuje na výzkum služeb ve zdravotnictví. Základem pro sběr dat byla smlouva mezi zdravotní pojišťovnou Securvita a německým Spolkovým sdružením lékařů majících smlouvu se zdravotní pojišťovnou (KBV – Kassenärztliche Bundesvereinigung). Lékaři, kteří pracují v rámci povinného zdravotního pojištění a mají dodatečnou kvalifikaci v homeopatii, léčí pojištěnce Securvity na základě této smlouvy od roku 2009 a nabízejí jim podrobné rozebrání anamnézy, homeopatické poradenství a terapeutickou podporu.

Studie Securvity poskytuje mnoho argumentů pro koexistenci konvenční léčby a homeopatie.

Doplňkovému vzdělání lékařů v homeopatii by se mělo dostat podpory.

„Nepotřebujeme méně, nýbrž více lékařů-homeopatů, kteří budou pokračovat v této úspěšné cestě,” říká Götz Hachtmann, ředitel zdravotní pojišťovny Securvita.

Pro více informací v němčině klikněte sem.

Komunikace:
SIMOH Biomedical Research Center
Italian School of Hahnemannian Homeopathic Medicine
Via Giovanni Miani, 8 – 00154 Rome
Tel. 06.5747841 – Fax 06.57288203

Autorem článku je SIMOH Biomedical Research Center. Italská škola Hahnemannské homeopatické léčby (Hahnemannian School of Hahnemannian Homeopathic Medicine, SIMOH Cooperativa Sociale Onlus) je nezisková instituce, která, inspirována zásadami vzájemnosti, sociálního zapojení, solidarity a pocitu sounáležitosti, byla zřízena jako místo pro studium, léčebnou praxi, trénink a kulturní výuku a založila své poslání na sociálně-zdravotní aktivitě prováděné ve světle neo hippokratovských znalostí Hahnemannské homeopatické léčebné tradice.

Zdroj: https://homeopathic.com

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde