PřihlášeníKdo se bojí komplementární medicíny?

Kdo se bojí komplementární medicíny?

V Německu prý pojišťovny již nemají platit léčbu lidí, kteří se léčí pomocí komplementární medicíny. Doplňující vzdělávání lékařů v homeopatii nadále nemá být uznáváno a příslušné výzkumy mají být zastaveny. I z Anglie nebo Francie vane podobný vítr. Negativní titulky se stále častěji objevují také ve Švýcarsku 

Přitom je důležité vědět, že zpráva o účinnosti homeopatie vypracovaná v roce 2012 pro australskou vládu byla dlouhou dobu držena pod zámkem a na veřejnost se dostala teprve v srpnu 2019 na nátlak mezinárodního konsorcia vědců, spolků pacientů, sdružení lékařů a řízení jednoho ombudsmana.

Rozhodující je, že tato první, nejprve nezveřejněná, zpráva předkládá určité důkazy o účinnosti homeopatie a že ten samý úřad pak v roce 2015 najednou vydal druhou zprávu, která vzbudila mezinárodní pozornost a která vrhá na homeopatii špatné světlo, ačkoliv podle NHMRC (National Health and Medical Research Council – Národní rada pro zdraví a lékařský výzkum) ani tato druhá zpráva nedokazuje, že je homeopatie neúčinná.

Tak jako tak však zprávy v médiích spojené s touto událostí vedly také v Evropě k tomu, že veřejnost vnímá homeopatii negativně. Od té doby se ve jménu přísné vědeckosti vede něco jako křížová výprava. Protože principy účinku homeopatie dosud nemohou být prokázány konvenčními přírodovědeckými metodami, začalo být v módě odmítat účinnost homeopatické léčby a tím i její možný přínos pro mnohé pacienty.

Při tom se zapomíná, nebo záměrně mlčí o skutečnosti, že v medicíně se používá mnoho postupů, jejichž užitek není založen na důkazech. Podle sběru dat o osvědčených postupech, který byl proveden v roce 2018, je efektivita poloviny z 3000 zkoumaných zásahů konvenční medicíny nejasná.

Odpůrci komplementární medicíny si chtějí zajistit výhradní právo výkladu medicíny a jejích léčebných postupů. Pro dosažení svého cíle omezují umění léčby na jedinou, konvenčně přírodovědeckou metodu. Říkají: „Co nelze dokázat naší metodou, není účinné. Pryč s tím!“

Tento postup je však založen na chybné úvaze. Dokazatelnost a účinnost jsou dvě rozdílné věci, které nelze srovnávat. V medicíně je mnohé účinné bez jasného důkazu. Zcela všeobecně je do velké míry neměřitelný sám život, který nabízí právě nám, lékařům, celou paletu metod a způsobů postupu. Považovat za jedinou správnou jednu metodu, jak to činí odpůrci komplementární medicíny, nepřinese nic ani lidem, ani umění léčit. Medicína naopak musí zůstat, stejně jako každá věda, vždy otevřená vývoji. A když mnoho svéprávných, dobře informovaných lidí po 200 let zažívá homeopatii jako účinnou a když já i moje kolegyně jako doktorky medicíny i lékařky komplementární medicíny zažíváme tuto realitu v každodenní praxi, pak je pro mne jasné, že homeopatie účinná je.

Od (švýcarského – pozn. překl.) všelidového hlasování v roce 2009 je podpora komplementární medicíny zakotvena ve spolkové ústavě a od roku 2017 patří homeopatie díky tomu, že je hrazená ze zdravotního pojištění, do základní lékařské péče. Poptávka po ní dále stoupá. Proto je důležité, aby homeopatie byla i v budoucnosti poskytována dobře vzdělanými odborníky a aby se pokračovalo v dalších výzkumech.

Gisela Etterová, švýcarská lékařka (Dr. med.) a předsedkyně Švýcarského sdružení homeopatických lékařů a lékařek.

Zdroj: https://www.oegvh.at/wp-content/uploads/2020/01/TA_Gastbeitrag.pdf

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde