PřihlášeníProfesor Frass: "Uzdravení a zlepšení stavu pacientů vám útoky odpůrců vůči homeopatii vynahradí!"

Profesor Frass: "Uzdravení a zlepšení stavu pacientů vám útoky odpůrců vůči homeopatii vynahradí!"

V pátek, 25.10. proběhne další ročník úspěšného Kongresu integrované medicíny, jehož součástí bude i online diskuse s významným profesorem Michaelem Frassem z Medizinische Universität Wien z Rakouska. Před touto akcí pana profesora krátce vyzpovídal doktor Jaroslav Čupera, místopředseda Rady HLA a člen Evropského výboru pro homeopatii.

Pane profesore, letos budete hostem a přednášejícím na Kongresu integrované medicíny, který se bude konat v říjnu v Praze. Mohl byste, prosím, popsat našim čtenářům svou cestu k homeopatii a svou praxi v současnosti?

Když mi bylo asi 10 let, přemýšlel jsem, že by mělo být možné pacienta uzdravit tím, že mu dáme něco malého. Teprve ve 20 letech jsem potkal prof. Dr. Gerharda Resche, bývalého žáka Dr.Mathiase Dorcsiho. Naslouchal jsem jeho přednáškám a pomalu, ale vytrvale jsem zkoušel homeopatické léky. Protože jsem viděl mnoho neočekávaných úspěchů, pokračuji v tom dodnes. Jedním z mých současných zájmů jsou děti trpící syndromem PFAPA.

Pracoval jste jako hlavní lékař na pracovišti intenzivní medicíny. Co vás přimělo začít léčit kriticky nemocné pacienty homeopaticky a jaká je vaše zkušenost v této oblasti?

Začal jsem jako asistent, což trvalo 8 let, a dalších 12 let jsem jednotku intenzivní péče řídil. Jeden z prvních nápadů byl: pacienti trpící selháním orgánů, kteří na jednotce intenzivní péče leží po mnoho dní, někdy i týdnů. Pokud by homeopatie byla schopna tyto pacienty konstitučně zlepšit, mělo by být možné jim pomoci znovu získat správnou funkci orgánů a oni by tak jednotku intenzivní péče mohli opustit dříve, než by se očekávalo. U septických pacientů a u pacientů s plicními dysfunkcemi jsem viděl dobré reakce.

Jaký byl postoj vašich kolegů k používání homeopatie u těchto pacientů?

Moji kolegové se bohužel nezajímali o homeopatii, ani se neptali, kdy došlo k neočekávanému uzdravení (otrava muchomůrkou, hojné tracheální sekrece, atd.).

Nyní se více zajímáte o léčbu pacientů s rakovinou. Jakou roli u nich může hrát homeopatie?

Homeopatie může pomoci zmírnit vedlejší účinky chemo-, imuno-, radioterapie a chirurgických terapií. Kromě toho pomáhá zlepšovat kvalitu života. Nedávné studie naznačují, že aditivní homeopatická léčba může pomoci zlepšit přežití u pacientů s konvenční protinádorovou terapií.

Jaká jsou vaše očekávání ohledně budoucnosti a postavení homeopatie v Evropě nebo na celém světě?

Budoucnost závisí na pacientech a zájmu kolegů. Jsem si jistý, že homeopatie přežije, úspěchy nemůžete skrýt.

Co chcete vzkázat českým homeopatům?

Chtěl bych vás povzbudit v tom, abyste pokračovali s homeopatií. Uzdravení a zlepšení stavu pacientů vám útoky odpůrců vůči homeopatii vynahradí. Gratuluji vám k vaší konferenci!

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde